KEN JE RECHTEN: PALESTINA ACTIVISME

Als moslims voelen wij een diepe verbondenheid met onze broeders en zusters in Palestina en geloven wij dat het onze plicht is om achter hen te staan. Onze geloofsovertuigingen roepen ons op om ons in te zetten voor rechtvaardigheid en om te bidden voor de bevrijding en overwinning van Palestina. Wij zien dat demonstranten monddood worden gemaakt. In Frankrijk is het zelfs verboden verklaard! Wij zullen de krachtige stem zijn voor hen die door brute onderdrukking, vernietiging en blinde haat tot stilte zijn gedwongen. 

De ernst en omvang van het onrecht dat we zien, kan en mag niet worden genegeerd of geminimaliseerd. Wat er gebeurt, is niet zomaar een schending van mensenrechten; het is een systematische en doelgerichte poging tot uitroeiing. Het is genocide. 

Het is essentieel dat we, zonder aarzeling of terughoudendheid, dit beestje bij de naam noemen. Ons zwijgen of aarzeling zou enkel dienen om de ernst van deze misdaden te verdoezelen. We moeten sterk en vastberaden staan, ongeacht de druk of intimidatie van buitenaf.

Het kan niet zo zijn dat in deze moderne tijd, waarin informatie zo wijdverspreid en toegankelijk is, zulke wreedheden onopgemerkt blijven of onbestraft. We mogen niet geïntimideerd worden door politieke spelletjes of angsttactieken. Het is onze plicht om onze stem te verheffen, het onrecht te benoemen en er tegen te vechten. Deze flagrante schendingen van de mensenrechten en de actieve genocide moeten worden aangeklaagd en beëindigd.

Het is belangrijk dat we geïnformeerd zijn over onze rechten en plichten binnen de Nederlandse wetgeving wanneer we onze solidariteit willen tonen. Ken je rechten. 

KEN JE RECHTEN

Ja, het is toegestaan om je steun te betuigen aan het recht op Palestijns verzet en het recht op zelfverdediging. Je hebt het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit betekent dat je je steun voor Palestina mag uitspreken. 

Ja, je hebt het recht om te demonstreren. Als je een demonstratie wilt organiseren, moet je dit vaak vooraf melden bij de gemeente. Geeft de gemeente geen toestemming? Neem dan contact met ons op. 

Ja, je mag geld sturen naar erkende, legitieme hulporganisaties die humanitaire hulp bieden aan Palestijnen. Voorbeelden zijn organisaties die zich bezighouden met medische hulp, onderwijs, voedselvoorziening, en dergelijke.

Het is verboden om organisaties te financieren die als terroristisch zijn aangemerkt door Nederland of internationale entiteiten zoals de Europese Unie of de Verenigde Naties. Hamas, bijvoorbeeld, is door de Europese Unie aangemerkt als een terroristische organisatie. 

Zorg in alle gevallen voor transparantie. Zorg ervoor dat je duidelijk kunt aantonen waar het geld naartoe gaat en voor welk doel het wordt gebruikt.

Nee, Hamas is door de Europese Unie aangemerkt als een terroristische organisatie. In Nederland is het strafbaar om terroristische organisaties financieel of anderszins te steunen. Maar voel je vooral niet verantwoordelijk/geroepen om vragen zoals “neemt u afstand van Hamas” te beantwoorden. Dat is niet aan jou. Steunen van het Palestijns verzet tegen occupatie en genocide, betekent niet dat je gelieerd bent aan Hamas. 

Je kunt de media-instelling direct benaderen en je zorgen uiten. Als je denkt dat er een ethische of feitelijke fout is gemaakt, kun je een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek, een onafhankelijk orgaan dat klachten over journalistieke producties en gedragingen behandelt.

Ja. Het delen van mediaberichten en publicaties valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting. Er is veel fake-news dat circuleert en je moet achtzaam zijn voor groeperingen die verboden zijn verklaard. Het is dus belangrijk om attent en zorgvuldig te zijn in wat je deelt. 

Ja, In Nederland geniet je het recht op vrijheid van meningsuiting, wat ook het tonen van de Palestijnse vlag en het dragen van kleding of accessoires die solidariteit met Palestina tonen, omvat.

Ja, het boycotten van bedrijven kan effect hebben, zowel op economisch als op symbolisch niveau. Als een aanzienlijk aantal mensen besluit een bedrijf te boycotten, kan dit invloed hebben op de financiële resultaten en het imago van dat bedrijf. Deze effecten kunnen versterkt worden wanneer de boycot breed wordt gedragen en gesteund door diverse groepen en gemeenschappen, waaronder moslims.

De BDS-beweging

(Boycot, Desinvestering en Sancties) is een wereldwijde campagne die zich inzet voor het toepassen van economische en politieke druk op Israël met als doel het naleven van het internationaal recht in relatie tot de Palestijnse rechten. De beweging roept op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en internationale bedrijven die profiteren van de bezetting, tot desinvestering uit dergelijke bedrijven en tot het opleggen van sancties aan Israël totdat het land voldoet aan zijn verplichtingen onder het internationaal recht. Het steunen van dergelijke initiatieven (www.bdsnederland.nl) kan dus een manier zijn voor moslims en anderen die solidair zijn met de Palestijnse zaak om vreedzaam en binnen de kaders van de wet hun stem te laten horen Onze kracht ligt in onze eenheid, ons geloof en ons streven naar kennis en begrip. Laat ons samen staan in solidariteit en streven naar een rechtvaardige en vreedzame toekomst voor allen.

We are here to reclaim the narrative of our own story and defend our rights!

Quick links

KVK 82237042

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS