DE PROFETEN SERIE

In de lijn van het behouden van onze geschiedenis, is het ook belangrijk om de bron ervan te kennen. Terwijl we de wereld bekijken door een islamitische lens, vertellen we het verhaal van onze oorsprong als mensheid vanuit waar we het weten - de Koran en de Hadith. We behandelen alle profeten die bekend zijn in islamitische bronnen en belichten enkele van de lessen die we eruit kunnen halen. Verteld door Mohamedsmening met veel liefde voor het verhaal, dragen we bij door het verhaal visueel te vertellen. Alle beelden zijn door onszelf gefilmd, met veel nadruk op schoonheid, compositie en narratief.

EPISODE I: Adam (as)

De hele mensheid begint bij Adam (as) en wordt beïnvloed door de onbeheersbare jaloezie van Iblis voor hem tot het laatste uur. Waarom heeft Allah Adam geschapen, vroegen de engelen. Nog een schepping die corruptie en bloedvergieten verspreidt?

EPISODE II: Sheeth (as)

Er is weinig bekend over Sheeth, de zoon van Adam, die getuige was van de verspreiding van corruptie onder zijn neven, de mensen van Habeel.

Episode III: Idris (as)

Idris (as) was een profeet die bekend stond om zijn wijsheid en kennis. Hij was de eerste profeet die de gave van het schrijven kreeg en predikte meer dan 300 jaar, waarbij hij zijn volk verschillende vaardigheden en ambachten leerde. Hij was een rechtvaardige heerser en wordt beschouwd als een schakel tussen Adam (as) en Noah (as).

Episode IV: Nouh (as)

De eerste boodschapper onder de profeten moest de meest ernstige overtreding waarmee zijn volk te maken kreeg, onder ogen zien: Shirk - de daad van het aanbidden van entiteiten naast Allah, onze schepper.

DE PROFETEN SERIE

introductie

In de lijn van het behouden van onze geschiedenis, is het ook belangrijk om de bron ervan te kennen. Terwijl we de wereld bekijken door een islamitische lens, vertellen we het verhaal van onze oorsprong als mensheid vanuit waar we het weten - de Koran en de Hadith. We behandelen alle profeten die bekend zijn in islamitische bronnen en belichten enkele van de lessen die we eruit kunnen halen. Verteld door Mohamedsmening met veel liefde voor het verhaal, dragen we bij door het verhaal visueel te vertellen. Alle beelden zijn door onszelf gefilmd, met veel nadruk op schoonheid, compositie en narratief.

Episode I: Adam (as)

De hele mensheid begint bij Adam (as) en wordt beïnvloed door de onbeheersbare jaloezie van Iblis voor hem tot het laatste uur. Waarom heeft Allah Adam geschapen, vroegen de engelen. Nog een schepping die corruptie en bloedvergieten verspreidt?

Episode II: Sheeth (as)

Er is weinig bekend over Sheeth, de zoon van Adam, die getuige was van de verspreiding van corruptie onder zijn neven, de mensen van Habeel.

Episode III: Idris (as)

Idris (as) was een profeet die bekend stond om zijn wijsheid en kennis. Hij was de eerste profeet die de gave van het schrijven kreeg en predikte meer dan 300 jaar, waarbij hij zijn volk verschillende vaardigheden en ambachten leerde. Hij was een rechtvaardige heerser en wordt beschouwd als een schakel tussen Adam (as) en Noah (as).

Episode IV: Nouh (as)

De eerste boodschapper onder de profeten moest de meest ernstige overtreding waarmee zijn volk te maken kreeg, onder ogen zien: Shirk - de daad van het aanbidden van entiteiten naast Allah, onze schepper.

We are here to reclaim the narrative of our own story and defend our rights!

Quick links

KVK 82237042

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS