WIE WIJ ZIJN

Wij zijn filmmakers, mensenrechtenadvocaten en vrijwilligers.

Wij zijn moslims.

De geschiedenis van onze Ummah moet door onszelf verteld worden. Terwijl onze broeders en zusters over de hele wereld hun verhalen met ons delen, verzamelen en compileren we deze in een mooie en authentieke film over onze gemeenschap. Op dit pad komen we ook degenen tegen die lijden onder discriminatie en onrecht. Wij staan zij aan zij met de onderdrukten en gebruiken onze vastberadenheid en juridische kennis om alle wegen te bewandelen om gerechtigheid te eisen. We inspireren veerkracht en bewaren onze geschiedenis met camera en pen.

De Ummah - de islamitische wereldgemeenschap - is een confederatie van mensen met verschillende achtergronden, afkomst, oorsprong en nationaliteit die zich hebben overgegeven aan Allah ﷻ door de islam. Wij zijn een gemeenschap zonder grenzen en toch op een zeer tastbare manier verenigd. We overwinnen afstand en kunstmatige grenzen door broederschap en solidariteit. We zijn een gemeenschap verenigd door de liefde voor Allah ﷻ en zijn profeten.

"Zeker, dit is jullie gemeenschap, een enkele gemeenschap, en Ik ben jullie Heer; vrees Mij daarom!"

Al-Mu’minun 52

Iedereen die de islam aanvaardt, wordt lid van de Ummah. Alle leden zijn gelijk voor Allah ﷻ. Ras, geslacht of status discrimineren niet. De islam brengt allen samen in één gemeenschap. Door de leiding van de Koran en de traditie van de Profeet ﷺ te volgen en de daarin gegeven waarschuwingen ter harte te nemen, kan een sterke vrees voor God en een solide bewustzijn van God (taqwa) worden bereikt. Alleen hierdoor stijgt de rang van een persoon - en alleen Allah ﷻ kent de harten.

De band die moslims verenigt, is als die van een familie. Ze zijn broeders en zusters van elkaar en mogen geen onverschilligheid jegens elkaar voelen. In plaats daarvan zouden ze als een verenigd lichaam moeten handelen. Een verenigde gemeenschap met een geest van solidariteit, warmte, samenhang en empathie.

"De gelovigen zijn in hun genegenheid, barmhartigheid en mededogen voor elkaar als een lichaam: als een deel ervan lijdt, reageert het hele lichaam met slapeloosheid en koorts!"

Sahih Muslim

Ummah Project is een internationale beweging die mensen en organisaties samenbrengt om onze gedeelde doelen te bereiken:

  • onze gemeenschap inspireren om door te zetten in het gezicht van tegenspoed door veerkracht te bevorderen
  • onze eigen (hi)story behouden en vertellen
  • discriminatie en islamofobie bestrijden door de universele menselijke waardigheid te verdedigen


We zijn toegewijd aan het dienen van de behoeften van onze gemeenschap en het opbouwen van een samenleving die gebaseerd is op wederzijdse hulp en solidariteit.

We verwerpen het idee van persoonlijk gewin en erkenning, omdat we geloven dat echte bevrijding niet kan worden bereikt door individualistische zoektochten. Ons doel is om te werken aan het collectieve welzijn en we verwelkomen iedereen die deze visie deelt om zich bij ons aan te sluiten in onze strijd.

Onze methoden zijn geworteld in directe actie, autonomie en horizontale organisatie. We geloven in de leiding van het woord van Allah ﷻ, de leringen van de Profeet ﷺ en de kracht van onze gemeenschap om positieve verandering te creëren en zullen niet tot zwijgen worden gebracht door degenen die de status quo willen handhaven. Samen zullen we een wereld creëren die echt rechtvaardig en billijk is voor iedereen.

WAT IS UMMAH?

De Ummah – de islamitische wereldgemeenschap – is een confederatie van mensen met verschillende achtergronden, afkomst, oorsprong en nationaliteit die zich hebben overgegeven aan Allah ﷻ door de islam. Wij zijn een gemeenschap zonder grenzen en toch op een zeer tastbare manier verenigd. We overwinnen afstand en kunstmatige grenzen door broederschap en solidariteit. We zijn een gemeenschap verenigd door de liefde voor Allah ﷻ en zijn profeten.

“Zeker, dit is jullie gemeenschap, een enkele gemeenschap, en Ik ben jullie Heer; vrees Mij daarom!”

Al-Mu’minun 52

Iedereen die de islam aanvaardt, wordt lid van de Ummah. Alle leden zijn gelijk voor Allah ﷻ. Ras, geslacht of status discrimineren niet. De islam brengt allen samen in één gemeenschap. Door de leiding van de Koran en de traditie van de Profeet ﷺ te volgen en de daarin gegeven waarschuwingen ter harte te nemen, kan een sterke vrees voor God en een solide bewustzijn van God (taqwa) worden bereikt. Alleen hierdoor stijgt de rang van een persoon – en alleen Allah ﷻ kent de harten.

De band die moslims verenigt, is als die van een familie. Ze zijn broeders en zusters van elkaar en mogen geen onverschilligheid jegens elkaar voelen. In plaats daarvan zouden ze als een verenigd lichaam moeten handelen. Een verenigde gemeenschap met een geest van solidariteit, warmte, samenhang en empathie.

“De gelovigen zijn in hun genegenheid, barmhartigheid en mededogen voor elkaar als een lichaam: als een deel ervan lijdt, reageert het hele lichaam met slapeloosheid en koorts!”

Sahih Muslim

ONZE PRINCIPES

Ummah Project is een internationale beweging die mensen en organisaties samenbrengt om onze gedeelde doelen te bereiken:
  • onze gemeenschap inspireren om door te zetten in het gezicht van tegenspoed door veerkracht te bevorderen
  • onze eigen (hi)story behouden en vertellen
  • discriminatie en islamofobie bestrijden door de universele menselijke waardigheid te verdedigen
We zijn toegewijd aan het dienen van de behoeften van onze gemeenschap en het opbouwen van een samenleving die gebaseerd is op wederzijdse hulp en solidariteit. We verwerpen het idee van persoonlijk gewin en erkenning, omdat we geloven dat echte bevrijding niet kan worden bereikt door individualistische zoektochten. Ons doel is om te werken aan het collectieve welzijn en we verwelkomen iedereen die deze visie deelt om zich bij ons aan te sluiten in onze strijd. Onze methoden zijn geworteld in directe actie, autonomie en horizontale organisatie. We geloven in de leiding van het woord van Allah ﷻ, de leringen van de Profeet ﷺ en de kracht van onze gemeenschap om positieve verandering te creëren en zullen niet tot zwijgen worden gebracht door degenen die de status quo willen handhaven. Samen zullen we een wereld creëren die echt rechtvaardig en billijk is voor iedereen.

DE website

Wij zijn de Ummah Lawyers, het juridisch team van Ummah Project en wij bieden jou de mogelijkheid om onze juridische hulp in te roepen in geval van discriminatie en onrechtvaardigheid of om een gemeenschappelijke kwestie onder onze aandacht te brengen. Je kunt jouw rechten leren kennen in de “ken jouw rechten” sectie en wij houden je ook op de hoogte van actuele zaken en zaken die wij behandelen.
Bij UMMAH FILM houden we ons bezig met het behouden van oude kennis, wijsheid en verhalen. Op onze website kun je de voortgang van onze film volgen en korte verhalen lezen over moslims die we tegenkomen in het dagelijks leven. Daarnaast hebben we ook de Profeet Series, waarin we het verhaal vertellen van elke profeet die we kennen uit de Qur’an en Hadith.
In onze nieuwssectie publiceren we regelmatig artikelen over verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de islamitische Ummah. Onze stukken worden geschreven door onszelf of gast schrijvers die onze waarden en visie delen
Kom eens langs bij de Bazaar, waar je unieke en informatieve items kunt vinden die te koop zijn. Elke aankoop ondersteunt onze zaak.

DE website

Wij zijn de Ummah Advocaten, het juridisch team van Ummah Project en wij bieden jou de mogelijkheid om onze juridische hulp in te roepen in geval van discriminatie en onrechtvaardigheid of om een gemeenschappelijke kwestie onder onze aandacht te brengen. Je kunt jouw rechten leren kennen in de “ken jouw rechten” sectie en wij houden je ook op de hoogte van actuele zaken en zaken die wij behandelen.
Bij UMMAH FILM houden we ons bezig met het behouden van oude kennis, wijsheid en verhalen. Op onze website kun je de voortgang van onze film volgen en korte verhalen lezen over moslims die we tegenkomen in het dagelijks leven. Daarnaast hebben we ook de Profeet Series, waarin we het verhaal vertellen van elke profeet die we kennen uit de Qur’an en Hadith.
In onze nieuwssectie publiceren we regelmatig artikelen over verschillende onderwerpen die relevant zijn voor de islamitische Ummah. Onze stukken worden geschreven door onszelf of gast schrijvers die onze waarden en visie delen.
Kom eens langs bij de Bazaar, waar je unieke en informatieve items kunt vinden die te koop zijn. Elke aankoop ondersteunt onze zaak.

We are here to reclaim the narrative of our own story and defend our rights!

Quick links
RETOUR

KVK 82237042

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS