Officiële lancering van Ummah Project

We zijn verheugd om de lancering van de Stichting Ummah Project aan te kondigen tijdens deze gezegende maand Ramadan!

Ons team van filmmakers, onderzoekers en advocaten zet zich in voor waarheid, gerechtigheid en de waardigheid van de Ummah. Het Ummah Project is een unieke organisatie – de eerste islamitische NGO die camera en pen combineert om op te komen voor de Ummah. 

We werken al geruime tijd hard achter de schermen en bouwen vertrouwen en relaties op met verschillende overheids- en niet-gouvernementele organisaties, bedrijven en individuen. We zijn een onafhankelijke organisatie.

FILM

Onze filmprojecten nemen kijkers mee op reis door onze gemeenschappen en verzamelen verhalen van over de hele wereld om het verhaal over ons als gemeenschap terug te eisen en stem te geven aan de Ummah. Naast het afnemen van interviews, werken we aan verschillende opwindende projecten, waaronder een serie over de profeten (vrede zij met hen) en een serie over voedsel, gezondheid en de Koran.

UMMAH LAWYER

De Ummah Lawyer zet zich in voor de strijd voor gerechtigheid en waardigheid voor de moslimgemeenschap. We staan ​​tegen islamofobie, discriminerende staatsbeleid, gewelddadige daden en agressie.

Helaas onthouden veel slachtoffers van discriminatie en onrecht zich van juridische stappen vanwege de hoge procedurekosten en andere obstakels, waaronder internaliserende onderdrukking. Bij Ummah Lawyer zetten we ons in voor de strijd voor gerechtigheid en waardigheid voor de moslimgemeenschap door financiële steun en juridische bijstand te bieden die toegankelijk is voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven of zich niet gemachtigd voelen om actie te ondernemen. We geloven dat gemeenschapsbetrokkenheid en -steun essentieel zijn voor ons werk en we moedigen iedereen aan om zich bij ons aan te sluiten in onze inspanningen om rechtvaardigheid en gelijkheid voor iedereen te bevorderen. We handelen in solidariteit met de gemeenschap en bieden ondersteuning waar we kunnen door zaken op ons te nemen of te initiëren.

We geloven dat gemeenschapsbetrokkenheid en -steun essentieel zijn voor ons werk. Jouw donatie zorgt ervoor dat ons werk soepel en onafhankelijk kan doorgaan. Samen kunnen we een belangrijke impact hebben op het beschermen van de rechten en belangen van de moslimgemeenschap.

opbouw van de basisgemeenschap

Wij laten ons leiden door het woord van Allah ﷻ, de leer van onze Profeet ﷺ en de kracht van onze gemeenschap. We erkennen dat onze strijd voor gerechtigheid niet alleen politiek is, maar ook spiritueel en sociaal. We zijn een gemeenschap van individuen en organisaties die een visie delen van een wereld zonder onderdrukking en onrechtvaardigheid. We verwerpen de dominante machtsystemen die ons willen verdelen en ongelijkheid in stand houden, en in plaats daarvan geloven we in de kracht van collectieve actie en onderlinge hulp. In deze geest streven we ernaar veerkracht binnen onze gemeenschap te inspireren.

We streven naar het opbouwen van een samenleving die gebaseerd is op Rahma (barmhartigheid, welwillendheid), compassie en wederzijds respect. We verwelkomen iedereen die onze visie deelt om zich bij ons aan te sluiten in onze inspanningen om een wereld te creëren die werkelijk rechtvaardig en gelijkwaardig is voor iedereen.

We zijn hier om ons eigen verhaal te vertellen en onze rechten op te eisen!

Volg onze social media kanalen en vertel het verder in jouw kringen. Doneer om ervoor te zorgen dat ons werk soepel en onafhankelijk kan blijven doorgaan.

We are here to reclaim the narrative of our own story and defend our rights!

Quick links