KLACHT BIJ DE VN TEGEN DE MACRON-REGERING

De Franse president Macron en zijn regering zijn de drijvende kracht achter de fascistische tendensen in Europa. Macron heeft internationale handvesten met betrekking tot de vrijheid van religie en burgerlijke en politieke rechten geschonden door druk uit te oefenen en moslims te bedreigen met betrekking tot hoe ze hun religie moeten interpreteren en beoefenen.

Op 17 november gaf Macron de Franse Raad voor de Islamitische eredienst (CFCM) een ultimatum om akkoord te gaan met een “Handvest van Republikeinse Waarden” dat de politieke expressies van moslims beknot en instemming vraagt ​​met de staatsgoedkeuring van imams.

Het handvest gaat zelfs zover dat het ingrijpt en probeert kernaspecten van het islamitische geloof op te lossen, door van moslims te eisen dat ze zich distantiëren van die concepten. Het handvest eist van moslims dat ze beloven:

“(…) niet te gebruiken of toe te staan het gebruik van Islam of het concept van de Ummah (gemeenschap van gelovigen) in een lokale of nationale politieke context (…)”

TDit is in strijd met de Franse waarde van laïcité, die voorziet in en beschermt het principe van secularisme in Frankrijk, de scheiding van staat en religie. Het handvest van Macron is verre van het bestrijden van extremisme, het is een agressieve overheidsbemoeienis met religieuze aangelegenheden, een actie die zowel discriminerend (omdat alleen de islam het “probleem” is) als een directe schending van het Franse, Europese en internationale recht is.

Als eerste in zijn soort in het Westen werd gecoördineerde actie ondernomen door tientallen islamitische pleitbezorgingsgroepen. De UMMAH LAWYER schreef de gezamenlijke klachten tegen de acties van de Franse regering en diende deze samen met het collectief in bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en de Europese Commissie.

lees meer hier:https://www.middleeasteye.net/news/france-islamophobia-un-human-rights-council

We are here to reclaim the narrative of our own story and defend our rights!

Quick links

KVK 82237042

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS